بزرگداشت دومین سالگرد درگذشت دکتر شیرازی

دکتر سيد باقر آيت­اله­زاده­شيرازی بعد از بيش از 40 سال تلاش خستگی­ناپذير، صادقانه و با اخلاص برای حفظ و احيای هويت دينی و ملی ايران در روز يکشنبه بيست و هشتم مردادماه 1386 سبکبار و آسوده­خاطر به ديدار خداوند جل جلاله شتافت.
دکتر آيت­اله­زاده شيرازی بنيان­گذار مرمت علمی بناها، آثار و محوطه­های تاريخی در ايران است. وی در طول حيات پرخير و برکت خود، طرح و اجرای احياء و مرمت صدها بنا و محوطه تاريخی در کشور را به عهده داشت و نقش موثری در مطالعات تاريخ معماری ايران، اشاعه دانش مرمت در کشور و تربيت نيروی انسانی متخصص در اين زمينه ايفا نمود. در اين وب سایت، خلاصه­ای از زندگی ايشان از جنبه­های پژوهشی، اجرايي، مديريتی و آموزشی مورد اشاره قرار می­گيرد.

Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17