استاد توجه ويژه‌اي به حفاظت و مرمت آثار تاريخي اصفهان داشتند، حسين شفقي

 

فصلنامه مرمت، سال دوم، شماره نوزدهم، پاييز 1386.

اولين بار دکتر را در حال کشيدن طرح در يکي از بناهاي اصفهان ديدم. از ايشان در مورد کنگره شهرهاي اسلامي از منظر شهرسازي و پيدايش شهر و محلات راهنمايي خواستم. استاد شيرازي گفت: يکي از همکارانمان اينجا هست، شما از آقاي عباس بهشتيان استفاده کنيد. من نيز در طي بيست جلسه بازديد از شهر اصفهان با بافت آشنايي پيدا کردم. يکبار هم در کنگره نخستين بررسي بازار، در دانشگاه تبريز سال 1372 شمسي، اطلاع يافتم ايشان در پشت پرده مديريت اين کنگره را برعهده داشته. ايشان را نه به‌عنوان باستان‌شناس بلکه  شهرساز، شهرشناس، جغرافي‌دان، مرمتگر و در مورد علومي که با آن در ارتباط بود، مي‌شناختند. خبرنگاري از من پرسيد، بهترين شهردار چه خصوصياتي بايد داشته باشد؟ گفتم: تحصيل‌کرده، شهرساز، معمار، قانون دادن و.... اين مطالب را دکتر خوانده بود. يک روز مرا ديد گفت: يک چيز را فراموش کرديد، شهردار اصفهان حتماً بايد باستان‌شناس باشد. يعني اطلاع درست داشته باشد و تاکيد کرد حفظ تک تک آجرها را لازم است. چهارباغ  از گذشته کف‌سازي داشته که بايد با برنامه خاصي نگهداري شود.

در آخرين ملاقاتم با دکتر سال گذشته كه براي تدريس به اصفهان مسافرت كرده ‌بودند، به‌من گفت: «شما که به بازار علاقه داريد مي‌توانيد از عکس‌هاي استاد نور بختيار که مقيم خارج است استفاده کنيد.» او به بازار اصفهان علاقه زيادي داشت و مي گفت: حيف است، بازار اصفهان از نظر طراحي و ساختار و.... بايد حفظ شده و در عين حال با مدرنيزم منطبق شود. قبلاً بازار به 200-300 هزار نفر خدمات مي‌داد اما امروزه به دو سه ميليون نفر.» 


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17