تمبر يادبود پيرنيا و آيت الله زاده شيرازي رونمايي شد، 31 فروردين 1387

به نقل از خبرگزاري ميراث فرهنگي، گروه ميراث فرهنگي، امسال براي نخستين بار در روز جهاني بناها و محوطه هاي تاريخي براي ياد بود "محمدکريم پيرنيا" و "باقر آيت الله زاده شيرازي"، تمبر منتشر شده  و در تاريخ 31 فروردين 86 رونمايي گرديد.
 
"عليرضا قلي نژاد"، مدير کل دفتر بافت هاي تاريخي کشور با اعلام اين خبر به CHN گفت: «به پاسداشت شادروانان محمد کريم پيرنيا و باقر آيت الله زاده شيرازي، تمبر سفارش داده شد که با تاييد وزارت پست و تلگراف کشور، اين تمبرها منتشر شده و در روز جشن بناها و محوطه هاي تاريخي رونمايي مي‌شود.»


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17