سمینار نویافته های معماری دوره اسلامی به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت دکتر باقر آیت اله زاده شیرازی برگزار می شود، 31 مردادماه 91

   موسسه فرهنگی ایکوموس ایران به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت دکتر باقر آیت اله زاده شیرازی، مجموعه ای از سخنرانی ها را با موضوع نویافته های معماری دوره اسلامی در تالار دکتر شیرازی مرکز هنر پژوهی نقش جهان فرهنگستان هنر در روز سه شنبه مورخ 31 مردادماه 1391 از ساعت 3 تا 5 بعدازظهر برگزار می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://www.iranicomos.org مراجعه کنید.


Copyright 2008 Dr. Shirazi Family Foundatiion - ِVersion: 1.0 - Last Update: 2008/8/17